12/03/2009

adana turkıye

adana turkıye-آدانا ترکیه


adana sabanci mosqueآدانا............... adana seyhan riverآدانا-ترکیه ........... adana sabanci camii

adana chkurova unıversıty........adana chatalan brıdge.........adana unıversıtıes.....

hilton otel-adana.............................adana-آدانا سابانجی مسجیدی-آدانا...........................adana city...........

adana mosque-turki-turkiye- ...................adana......................adana chukurova university..

chatalan köprü-çatalan köprü-آدانا ترکیه......adana merkez park.........................adana......

..................adana..............................................adana...............................آدانا ترکیه